Særlige meddelelser:

Følgende datoer er hallen optaget :

25/3-17 kl 14-19           29/4-17 kl 13-18

 

 

Velkommen  i Hermeshallen

Lidt om Hermeshallen

Hermeshallen blev opført i 1937  af  Hermes Byggefond, som blev stiftet året forinden.

Den 15. Juni 1937 blev grundstenen nedlagt og den 10. September samme år kunne badmintonspillerne rykke ind. Den 1. Oktober kunne gymnasterne tage hallen i besiddelse og fire dage efter kunne foreningen indbyde venner og medlemmer til en elegant indvielsesfest.

I 1968, nærmere bestemt den 1. Februar kunne gymnasterne tage Annekshallen i brug, i dag benævnt hal 2. ”Annekshallen” har været i brug til både gymnastik og badminton, og indenfor de seneste år har skolerne i nærområdet benyttet den til boldspil og andet godt. I firserne kom så den sidste hal - hal 3 med springgrav og klublokale.

I dag benyttes hal 2 og 3 udelukkende af Hermes Gymnastikforening.

Hermes hallens anlæg set udefra.

Badmintonhallen set indefra.

Hal 2 som idag udelukkende bruges af gymnastikforeningen.

Hermeshallen