Særlige meddelelser:

Husk vi har lukket i weekenderne i maj, Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag.

 

 

Velkommen  i Hermeshallen

Lidt om Hermeshallen

Hermeshallen blev opført i 1937  af  Hermes Byggefond, som blev stiftet året forinden.

Den 15. Juni 1937 blev grundstenen nedlagt og den 10. September samme år kunne badmintonspillerne rykke ind. Den 1. Oktober kunne gymnasterne tage hallen i besiddelse og fire dage efter kunne foreningen indbyde venner og medlemmer til en elegant indvielsesfest.

I 1968, nærmere bestemt den 1. Februar kunne gymnasterne tage Annekshallen i brug, i dag benævnt hal 2. ”Annekshallen” har været i brug til både gymnastik og badminton, og indenfor de seneste år har skolerne i nærområdet benyttet den til boldspil og andet godt. I firserne kom så den sidste hal - hal 3 med springgrav og klublokale.

I dag benyttes hal 2 og 3 udelukkende af Hermes Gymnastikforening.

Hermes hallens anlæg set udefra.

Badmintonhallen set indefra.

Hal 2 som idag udelukkende bruges af gymnastikforeningen.

Den 29. marts 2017

 

VIGTIGT :

Information til de faste brugere af Hermes Badmintonhal    

 

 

Vedrørende: Brug af Hallen for ny sæson den 14. august 2017.

 

Til alle faste brugere af Hermeshallen skal vi oplyse følgende:

 

Hermes Byggefond – der er ejer af Hermeshallerne – har solgt hele ejendomskomplekset til Frederiksberg Kommune med overtagelsesdag den 1. juni 2017.

 

Frederiksberg Kommune råder over andre idrætsanlæg i kommunen.

Selve driften af de idrætsanlæg står Frederiksberg Idræts-union af, ligesom FIU også får ansvaret for den fremtidige drift af Hermeshallerne.

 

I forbindelse med overtagelsen vil vi gerne understrege, at alle gældende kontrakter og vilkår vil forblive uændret, ligesom åbningstider vil forblive de samme.

 

Når FIU overtager driften af Hermeshallen, vil der blive etableret et adgangssystem med adgangskontrol(brikløsning), da der i perioder ikke vil være bemanding.

 

Vi vil meget gerne bede om en tilbagemelding senest den 15. april, om I lejere ønske at fortsætte lejeaftalen. Tilbagemeldinger skal ske til: al@fiu-frederiksberg.dk (Anette Larsen, halinspektør i FIU).

 

De nye lejeaftaler vil blive fremsendt den 15. maj af Anette Larsen, Frederiksberg Idræts-Union

 

Ved eventuelle spørgsmål kan FIU kontaktes på 24624888, Anette Larsen Kontaktinformation til FIU vil også kunne findes ved opslag i indgangspartiet.

 

Hermeshallen vil gerne sige tak til alle sine faste brugere gennem samtlige 80 år hallen foreløbigt har eksisteret.

 

 

Med venlig hilsen

 

HERMES BYGGEFOND & Frederiksberg Idræts-Union

Hermeshallen