Særlige meddelelser:

Følgende datoer er hallen optaget :

25/2-17 kl 11-19                        25/3-17 kl 14-19

29/4-17 kl 13-18

 

Indbydelse til afskedsreception på Hermes 143 års fødselsdag her.

 

Generalforsamling den 22. Marts 2017.

Indkaldelse længere nede på siden.

Velkommen  i Hermeshallen

Lidt om Hermeshallen

Hermeshallen blev opført i 1937  af  Hermes Byggefond, som blev stiftet året forinden.

Den 15. Juni 1937 blev grundstenen nedlagt og den 10. September samme år kunne badmintonspillerne rykke ind. Den 1. Oktober kunne gymnasterne tage hallen i besiddelse og fire dage efter kunne foreningen indbyde venner og medlemmer til en elegant indvielsesfest.

I 1968, nærmere bestemt den 1. Februar kunne gymnasterne tage Annekshallen i brug, i dag benævnt hal 2. ”Annekshallen” har været i brug til både gymnastik og badminton, og indenfor de seneste år har skolerne i nærområdet benyttet den til boldspil og andet godt. I firserne kom så den sidste hal - hal 3 med springgrav og klublokale.

I dag benyttes hal 2 og 3 udelukkende af Hermes Gymnastikforening.

Hermes hallens anlæg set udefra.

Badmintonhallen set indefra.

Hal 2 som idag udelukkende bruges af gymnastikforeningen.

                                          Den 21. februar 2017

 

Generalforsamling i Hermes Byggefond

 

 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i

Støtteforeningen Gymnastik-. og Svømmeforeningen Hermes Byggefond

 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 18.30 i Hermeshallens Restauration,

Steenwinkelsvej 19, 1.

1966, Frederiksberg C.

 

 

 

 

Med følgende dagsorden:

 

 

 

1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning for 2016

3. forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til orientering

4. indkomne forslag

5. valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor

6. eventuelt

 

 

I henhold til vedtægternes § 8 stk. 2, skal eventuelle forslag der ønskes behandlet, være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 8. marts 2017.

 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en lettere middag  inkl. drikkevarer.

Af hensyn til det praktiske omkring middagen, bedes interesserede tilmelde sig den efterfølgende spisning ved orientering til kontoret inden den 17. marts, på telefon:

3535 5505 eller på mail hermeshallen@post.tele.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Hermes Byggefond  

 

Hermeshallen